Du kan använda fjärrkyla på många olika sätt och du kan välja mellan flera avtal, allt beroende på dina behov. För de allra flesta passar Fjärrkyla Komfort. Om du inte vill jämföra på egen hand eller är osäker på vad du ska välja, slå oss en signal så hjälper vi dig.

Oavsett vilket avtal du väljer så kan vi hjälpa till med installation, utbildning, energikartläggning eller trimning av kylsystemet. Läs mer om våra tjänster.

Sänkt pris för Fjärrkyla Mix 2017

År 2017 sänkte vi det fasta priset på baseffekten för Fjärrkyla Mix med 12 procent. I genomsnitt blev det 3,5 procent lägre priser för alla Fjärrkyla Mix-kunder. För de andra abonnemangen behöll vi priserna på samma nivå.

Fjärrkyla Komfort

Passar dig som framförallt vill få det svalt och skönt för människor i din fastighet (det brukar kallas komfortkyla) och som är beroende av utomhustemperaturen på sommaren. En enkel prismodell som ger en stabil prisbild över tid. Detta är vårt basabonnemang som du får om du inte gör ett aktivt val.

Prisavtal Fjärrkyla Komfort  2017 (pdf)
Prisavtal Fjärrkyla Komfort 2018 (pdf)
Prisvillkorsförändring fjärrkyla 2017 (pdf)

Fjärrkyla Mix

Passar dig med processlast och behov av komfortkyla. Möjliggör lägre energikostnader och stabil prisbild över tid.

Prisavtal Fjärrkyla Mix 2017 (pdf)
Prisavtal Fjärrkyla Mix 2018 (pdf)
Prisvillkorsförändring fjärrkyla 2017 (pdf)

Fjärrkyla Invest 60

Prisavtal Fjärrkyla Invest 2017 (pdf)
Prisavtal Fjärrkyla Invest 2018 (pdf)
Prisvillkorsförändring fjärrkyla 2017 (pdf)

Fjärrkyla Flöde

Prisavtal Fjärrkyla Flöde 2017 (pdf)
Prisavtal Fjärrkyla Flöde 2018 (pdf)
Prisvillkorsförändring fjärrkyla 2017 (pdf)

Processkyla 14°C Ett år

Processkyla 14°C Ett år passar framförallt datahallar och liknande verksamheter som behöver en tillförlitlig leverans av kyla på max 14°C, samtidigt som man får möjlighet att återvinna överskottsvärmen. Leveranstemperatur uppgår till max 14°C. Returtemperatur uppgår till minst 24°C. Ett prisvärt och enkelt alternativ.

Prisavtal Fjärrkyla Processkyla 2017 (pdf)
Prisavtal Fjärrkyla Processkyla ett år 2018 (pdf)
Prisvillkorsförändring fjärrkyla 2017 (pdf)

Referenstemperatur

Vissa avtal hänvisar till något vi kallar referenstemperatur. För att göra det enkelt för dig skriver vi dem som gäller direkt på din faktura. Dessutom finner du dem här.

Referenstemperatur är ett sätt att mäta hur väl fjärrkylavatten värms upp i våra fjärrkylaanslutna fastigheter i Stockholm. Det är viktigt, eftersom det visar hur effektivt fjärrkylan används. Du som använder kylan mer effektivt än genomsnittet kan få en bonus.

Här kan du se månadsmedelvärde för returtemperaturer under 2016. Allting är i grader Celsius.

MajJuniJuliAugustiSeptember
14,314,514,815,114,9