Fjärrvärme Trygg

Fjärrvärme Trygg passar dig som vill ha en förutsägbar ekonomi men ändå vill kunna påverka din värmekostnad genom minskad energianvändning.

En stor del av kostnaden är rörlig. Det innebär lägre kostnad större delen av året då värmebehovet inte är så stort och högre kostnad under de kalla vintermånaderna.

Den rörliga delen utgör 70–75 procent av kostnaden, och är baserad på energianvändningen. Den fasta delen av priset–effekten–baseras på fastighetens historiska effektbehov. Även de fasta kostnaderna går att sänka med energieffektiviserande åtgärder som minskar effektbehovet.

Förändring?

Är du nöjd med Fjärrvärme Trygg och den av Fortum Värme rekommenderade maxeffekten, behöver du inte göra något.

Är du nöjd med Fjärrvärme Trygg som abonnemangsform men vill välja egen maxeffekt, ladda ned avtalet nedan, fyll i önskad maxeffekt och skicka in ett exemplar till Fortum Värme.

Vill du byta abonnemangsform? Klicka på önskat abonnemang, ladda ned avtal, fyll i och skicka in ett exemplar till Fortum Värme.

Kontakta oss

Fjärrvärme Aktiv

Har du gjort åtgärder i din fastighet som minskar effektbehovet kan Fjärrvärme Aktiv vara något för dig. Med Fjärrvärme Aktiv jämnar dessutom kostnaderna ut sig över året med en högre fast del, 45-50 procent av årskostnaden baseras på effektbehovet.

Precis som med övriga abonnemang minskar fjärrvärmekostnaderna om du utför energieffektiviserande åtgärder. Genom att sänka effektbehovet så kan du göra stora besparingar på de fasta kostnaderna, och samtidigt kan du spara på de rörliga kostnaderna med minskad energianvändning. Modellen är uppbyggd utifrån basbehov och spetsbehov. Basbehovet täcker ditt normala energibehov under större delen av året men vid kallare väderlek behövs troligtvis mer energi, ett spetsbehov, för att det ska vara varmt i fastigheten.

Förändring?

Är du nöjd med Fjärrvärme Aktiv och den av Fortum Värme rekommenderade maxeffekten, behöver du inte göra något. Är du nöjd med Fjärrvärme Aktiv som abonnemangsform men vill välja egen maxeffekt – ladda ned avtalet nedan, fyll i önskad maxeffekt och skicka in ett exemplar till Fortum Värme.

Vill du byta abonnemangsform? Klicka på önskat abonnemang, ladda ned avtal, fyll i och skicka in ett exemplar till Fortum Värme.

Kontakta oss

Fjärrvärme Invest 24 och 60

Fjärrvärme Invest – med framtiden i fokus. Fjärrvärme Invest 24 och 60 är fjärrvärmeabonnemangen för dig som har kapital över och vill förskottsbetala en fast del för att säkra uppvärmningskostnaderna över en längre tid. 

Prismodellens uppbyggnad är samma som för Fjärrvärme Aktiv men tack vare förskottsbetalningen blir effektpriset lägre och motsvarar en bankränta på 4 procent för Invest 24 samt 5 procent för Invest 60. Det rörliga energipriset är detsamma under perioden men kostnaden påverkas av hur mycket fjärrvärme som används. Du kan binda priset 24 eller 60 månader.

Kontakta Kundservice eller fyll i intresseanmälan nedan om du är intresserad av Fjärrvärme Invest 24 eller Fjärrvärme Invest 60.

Kontakta oss

Fjärrvärme Flexibel

Fjärrvärme Flexibel passar dig som har fjärrvärme som ett komplement till ett annat uppvärmningsalternativ. Priset i Fjärrvärme Flexibel består av en fast och en rörlig del. 

Den fasta delen av priset är baserad på ditt faktiska effektbehov under innevarande år. Om du minskar effektbehovet så minskar även dina fasta kostnader. Den rörliga energipriset är baserat på din energianvändning och sätts utifrån utetemperaturen. Energipriset är lägst när det är +10 grader eller varmare och högst när det är -2,1 grader eller kallare.

Vill du byta abonnemangsform? Klicka på önskat abonnemang, ladda ned avtal, fyll i och skicka in ett exemplar till Fortum Värme. 

Kontakta oss

Byggvärme

Kontakta oss