Långfristiga lånelöften

Lånebelopp: 3 miljarder SEK
Låntagare: AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ)
Typ: Revolving Credit Facility
Förfall: 2021
Deltagande banker: SEB, Nordea, Danske Bank

Upplåningsprogram

Fortum Värme Holding lånar under nedanstående Medium Term Note-program (MTN-program) och Företagscertifikatprogram.

MTN-program

Emittent:  AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ)
Villkor: Change of Control
Programbelopp: 9 miljarder SEK
Arrangör: SEB
Emissionsinstitut: SEB, Nordea, Danske Bank

MTN-program:

Gröna obligationer:

Noterade MTN-emissioner, sorterade efter förfallodag:

LånenummerNominellt belopp (MSEK)RäntekonstruktionEmissionsdagFörfallodagISIN-kod
1091.500Rörlig ränta (FRN)2015-11-172017-11-27SE0007756952
1061.000Rörlig ränta (FRN)2015-09-102018-09-17SE0007525944
102500Fast ränta2014-09-092019-09-16SE0006287496
1031.000Rörlig ränta (FRN)2014-09-092019-09-16SE0006287504
107600Rörlig ränta (FRN)2015-09-102020-09-17SE0007525951
108400Fast ränta2015-09-102020-09-17SE0007525969
104 (Grön)1.000Rörlig ränta (FRN)2015-05-062021-05-18SE0007075122
105 (Grön)1.500Fast ränta2015-05-062022-05-18SE0007075130

Företagscertifikatprogram

Emittent: AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ)
Programbelopp: 2 miljarder SEK
Arrangör: SEB
Emissionsinstitut: SEB, Danske Bank, Nordea
Issuing and Paying Agent: SEB