Per-Oscar Hedman

Fortum Värmes presschef (tillförordnad)
+46 70 214 75 45
per-oscar.hedman@fortum.com

Thomas Gibson

Fortum Värmes kommunikationsdirektör
+46 70 789 96 83
thomas.gibson@fortum.com